Ny standard för maskinsäkerhet och instruktionsböcker publicerad, ISO/DIS 20607

Inför publiceringen av ISO/DIS 20607 Safety of machinery – Instruction handbook – General drafting principles meddelade SIS att den blir både ISO- och Europastandard och den kommer att bli harmoniserad med maskindirektivet.
För att den ska få kallas harmoniserad behöver EU hänvisa till den i Official Journal och det tar troligen flera månader.
Beteckningen i Sverige kommer att bli SS-EN ISO 20607:2019 Maskinsäkerhet – Instruktionsbok – Allmänna principer för utarbetande.

Den nu publicerade standarden kompletterar kriterier i ISO 12100 (risk-bedömning och -reducering), med redaktionella krav.

Innehåll i urval

  • Standard dokumentstruktur
  • Fördjupad målgruppsanalys
  • Undvikande av generisk säkerhetsinformation
  • Användarvänlig felsökningsinfo
  • Former för publicering

Standarden hänvisar till IEC/IEEE 82079-1 för “Information för konception och förberedelse av instruktioner i allmänhet”. En standard som BOTI tidigare uppmärksammat.

Vilken anpassning ISO/DIS 20607 kan komma att innebära för svenska tillverkare återstår att se. SIS meddelar att de kommer att erbjuda en kurs om standarden i höst.