Ny elstandard för bruksanvisningar - slutskede godkännandeprocess IEC/IEEE FDIS 82079-1

Då voteringen för IEC/IEEE FDIS 82079-1 stängdes 2/2-2019, är denne därmed inne i det absoluta slutskedet av sin godkännandeprocess.

Svenska företag känner standarden som “Framställning av bruksanvisningar - Strukturering, innehåll och presentation - Del 1: Allmänna principer och detaljerade fordringar”

När dess föregångare IEC 82079-1:2012 antogs, dröjde det endast 7 veckor mellan voteringens stängning och publicering.
Den svenska mostsvarigheten SS-EN 82079-1:2013 dröjde sedan ytterligare 10 månader innan publicering.

Läs presentation från Tekom Europe om kommande IEC/IEEE FDIS 82079-1 här >>

Se video om nuvarande standard IEC 82079-1:2012 här >>

Hej Karl, tack för info jag tar med denna nyhet till BOTI Standarder och Regelverk.

/Jocke