Länk till webinarium 12/3 - Findability

Länk till webinarium 12/3:
https://meet.lync.com/infotiv/henrik.alvstrale/HWSJNQYL