Klicka här för att skapa ett konto som anställd på ett BOTI medlemsföretag.

Intressant artikel om BOTI 2019

Läs artikeln om årets BOTI-konferens med början på sida 24 i senaste numret av TIFF - TEKNISK INFORMATION FÖR FÖRSVARSMATERIELTJÄNSTEN: http://ebooks.exakta.se/tiff/tiff_1904/TIFF_4_2019.pdf