Klicka här för att skapa ett konto som anställd på ett BOTI medlemsföretag.

Forskning: Ny doktorsavhandling föreslår designmetod för utformning av teknikinformation

Informationsarkitekt Jonathan Lundin har i dagarna försvarat sin doktorsavhandling “Shaping thought through action: A study of the use and design of technical information”.

Avhandlingen föreslår en designmetod för teknikinformatörer, hur de kan utforma teknikinformation för att stödja användare att utföra en arbetsuppgift.

Läs avhandlingen här >>

Jonathan Lundin beskriver detta själv kort på LinkedIn (fritt översatt från Engelska):
" - För att utföra uppgifter med ett verktyg (programvara, maskin etc) måste användaren forma en relevant mental modell av det. Jag använder Vygotskys sociokulturella teori för att utveckla en designmetod för hur Teknikinformatören kan stödja användare att forma en relevant mental modell.
En användare som går från en situation där de inte kan utföra en uppgift, till en situation där de kan, genom att använda en manual, ser jag som en process för inlärning och utveckling. Teknikinformatören är den kunniga andra som skapar möjlighet för användaren att lära sig att utföra en uppgift.

Teknikinformatören utformar konkreta kännetecken och stöder användaren medan de ordnar dessa i en resultatmodell. Därigenom kan användaren forma en relevant mental modell, eller tanke, utifrån sin handling.

Eftersom Vygotskys teori ofta kontrasteras till Piaget, som minimalismen vilar på, vitaliserar denna avhandling rollen Teknikinformatör."