CIDM branschundersökning ”Following the Trends: 2019”

BOTI partnern CIDM genomför fram till 15 mars 2019 sin årliga branschundersökning Following the Trends: 2019

Ambitionen är som tidigare år att ge en bild av hur ändringar inom innehållsutveckling och leveranskrav påverkar företag som tar fram teknikinformation.